Ag­resszív mig­rán­sok ter­ro­ri­zál­ják az oszt­rák mun­ka­köz­ve­títő iro­dát ~ Legjava.pro

2018. március 23., péntek


Ag­resszív mig­rán­sok ter­ro­ri­zál­ják az oszt­rák mun­ka­köz­ve­títő iro­dát

Az oszt­rák mun­ka­pi­aci szer­viz (AMS) dol­go­zói arra pa­nasz­kod­nak, hogy a mig­rán­sok­kal egyre több prob­léma van. A vi­sel­ke­dé­sük egyre ag­resszí­vabb.2017 júniusában készült egy belső vizsgálat az osztrák munkapiaci szerviznél (AMS), amelynek eredményét sokáig nem hozták nyilvánosságra. A kutatás azt vizsgálta, hogy a nem osztrák munkakeresőket éri-e a hátrány az eljárások során, illetve, hogy a munkáltatók a migránsokat diszkriminálják-e.

Mint most kiderült, ezekre utaló bizonyítékokat nem találtak a szakemberek.

A vizsgálat eredménye végül éppen ennek ellenkezőjét tárta fel. Az AMS dolgozói ugyanis arra panaszkodtak, hogy a csecsen és afgán migránsok sokszor agresszívan viselkednek, és fenyegetik őket. Az agresszív fellépés miatt sokuknak nem is mernek munkalehetőséget vagy tanfolyamokat ajánlani. 

Az afgán, szír és csecsen migránsoknak nem is nagyon ajánlanak fel szociális vagy gasztronómiai munkalehetőségeket, mert az ő gondolkodásmódjukban más emberek kiszolgálása elutasítandó...
- áll a jelentésben, ami arra is rávilágít, hogy a muszlim apák és férjek gyakran megakadályozzák, hogy a lányuknak vagy a feleségüknek munkát vagy valamilyen szakmai képzéseket ajánljanak - írja a tag24.de

Jelenleg a bécsi AMS-ügyfelek 61 százaléka migrációs hátterű, míg országos szinten ugyanez az arány 42 százalék...
Megosztás Facebookon!

Legjava.pro - Az oldal tartalmát szerkesztőink az internetről válogatták össze és módosítás nélkül közölték.